cefnwraig

(hon) enw benywaidd (cefnwragedd)
yn Saesneg yw:

back[2]

Treigladau

Meddal:gefnwraig
Trwynol:nghefnwraig
Llaes:chefnwraig

Defnydd

y gefnwraig hon
fy nghefnwraig i
dy gefnwraig di
ei gefnwraig ef/o
ei chefnwraig hi
ein cefnwraig ni
eich cefnwraig chi
eu cefnwraig nhw/hwy
yr un gefnwraig
y ddwy gefnwraig gyflym* (cyflym)
y tair cefnwraig bell* (pell)
y pedair cefnwraig dawel* (tawel)
y pum cefnwraig fach* (bach)
y chwe chefnwraig dda* (da)
y saith cefnwraig lân* (glân)
yr wyth cefnwraig lawn* (llawn)
y naw cefnwraig fawr* (mawr)
y deg cefnwraig ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cefnwraig*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.