ceffalopod

(hwn) enw gwrywaidd (ceffalopodau)
yn Saesneg yw:

cephalopod

Treigladau

Meddal:geffalopod
Trwynol:ngheffalopod
Llaes:cheffalopod

Defnydd

y ceffalopod hwn
fy ngheffalopod i
dy geffalopod di
ei geffalopod ef/o
ei cheffalopod hi
ein ceffalopod ni
eich ceffalopod chi
eu ceffalopod nhw/hwy
yr un ceffalopod
y ddau geffalopod cyflym*
y tri cheffalopod pell*
y pedwar ceffalopod tawel*
y pum ceffalopod bach*
y chwe cheffalopod da*
y saith ceffalopod glân*
yr wyth ceffalopod llawn*
y naw ceffalopod mawr*
y deg ceffalopod rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am ceffalopod*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.