cefnogwr

(hwn) enw gwrywaidd (cefnogwyr)
yn Saesneg yw:

backer

,

fan

,

supporter

Treigladau

Meddal:gefnogwr
Trwynol:nghefnogwr
Llaes:chefnogwr

Defnydd

y cefnogwr hwn
fy nghefnogwr i
dy gefnogwr di
ei gefnogwr ef/o
ei chefnogwr hi
ein cefnogwr ni
eich cefnogwr chi
eu cefnogwr nhw/hwy
yr un cefnogwr
y ddau gefnogwr cyflym*
y tri chefnogwr pell*
y pedwar cefnogwr tawel*
y pum cefnogwr bach*
y chwe chefnogwr da*
y saith cefnogwr glân*
yr wyth cefnogwr llawn*
y naw cefnogwr mawr*
y deg cefnogwr rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cefnogwr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.