cath

(hon) noun feminine (cathod)
in English is:

cat

Mutations

Soft:gath
Nasal:nghath
Aspirate:chath

Use

y gath hon
fy nghath i
dy gath di
ei gath ef/o
ei chath hi
ein cath ni
eich cath chi
eu cath nhw/hwy
yr un gath
y ddwy gath gyflym* (cyflym)
y tair cath bell* (pell)
y pedair cath dawel* (tawel)
y pum cath fach* (bach)
y chwe chath dda* (da)
y saith cath lân* (glân)
yr wyth cath lawn* (llawn)
y naw cath fawr* (mawr)
y deg cath ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (18)
blingo’r gath hyd at ei chynffon
byw fel ci a hwch:byw fel ci a chath
cael cathod bach
cario’r gath
cath drilliw
cath fach
cath frech
Cath Palug
chwipio’r gath
dandwn y gath
fel cath i gythraul
fel cath
gollwng y gath o’r cwd
llygad cath
prynu cath mewn cwd
troi’r gath mewn padell
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for cath*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.