saying1

saying2

yn cynanu, yn deud, yn dweud, yn dywedyd, yn gweud, yn honni, yn lleisio, yn mynegi, yn siarad, yn ynganu

Mae'r sampl isod yn dangos cofnod y Thesawrws Saesneg-Cymraeg ar gyfer 'sing':