saw1

saw2

wedi amgyffred1, wedi darganfod, wedi dychmygu, wedi edrych am (rywun)2, wedi gweld

Mae'r sampl isod yn dangos cofnod y Thesawrws Saesneg-Cymraeg ar gyfer 'sing':