trwsiwr

(hwn) enw gwrywaidd (trwswyr)
yn Saesneg yw:

mender

,

repairer

Treigladau

Meddal:drwsiwr
Trwynol:nhrwsiwr
Llaes:thrwsiwr

Defnydd

y trwsiwr hwn
fy nhrwsiwr i
dy drwsiwr di
ei drwsiwr ef/o
ei thrwsiwr hi
ein trwsiwr ni
eich trwsiwr chi
eu trwsiwr nhw/hwy
yr un trwsiwr
y ddau drwsiwr cyflym*
y tri thrwsiwr pell*
y pedwar trwsiwr tawel*
y pum trwsiwr bach*
y chwe thrwsiwr da*
y saith trwsiwr glân*
yr wyth trwsiwr llawn*
y naw trwsiwr mawr*
y deg trwsiwr rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am trwsiwr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.