rhuddem

(hon) enw benywaidd (rhuddemau)
yn Saesneg yw:

ruby

Treigladau

Meddal:ruddem
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y rhuddem hon
fy rhuddem i
dy ruddem di
ei ruddem ef/o
ei rhuddem hi
ein rhuddem ni
eich rhuddem chi
eu rhuddem nhw/hwy
yr un rhuddem
y ddwy ruddem gyflym* (cyflym)
y tair rhuddem bell* (pell)
y pedair rhuddem dawel* (tawel)
y pum rhuddem fach* (bach)
y chwe rhuddem dda* (da)
y saith rhuddem lân* (glân)
yr wyth rhuddem lawn* (llawn)
y naw rhuddem fawr* (mawr)
y deg rhuddem ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am rhuddem*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.