rhigol

(hon) enw benywaidd (rhigolau)
yn Saesneg yw:

groove

,

rut

,

sulcus

Treigladau

Meddal:rigol
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y rhigol hon
fy rhigol i
dy rigol di
ei rigol ef/o
ei rhigol hi
ein rhigol ni
eich rhigol chi
eu rhigol nhw/hwy
yr un rhigol
y ddwy rigol gyflym* (cyflym)
y tair rhigol bell* (pell)
y pedair rhigol dawel* (tawel)
y pum rhigol fach* (bach)
y chwe rhigol dda* (da)
y saith rhigol lân* (glân)
yr wyth rhigol lawn* (llawn)
y naw rhigol fawr* (mawr)
y deg rhigol ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (1)
does dim rhigol ar ffordd newydd
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am rhigol*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.