perfformiwr

(hwn) enw gwrywaidd (perfformwyr)
yn Saesneg yw:

performer

Treigladau

Meddal:berfformiwr
Trwynol:mherfformiwr
Llaes:pherfformiwr

Defnydd

y perfformiwr hwn
fy mherfformiwr i
dy berfformiwr di
ei berfformiwr ef/o
ei pherfformiwr hi
ein perfformiwr ni
eich perfformiwr chi
eu perfformiwr nhw/hwy
yr un perfformiwr
y ddau berfformiwr cyflym*
y tri pherfformiwr pell*
y pedwar perfformiwr tawel*
y pum perfformiwr bach*
y chwe pherfformiwr da*
y saith perfformiwr glân*
yr wyth perfformiwr llawn*
y naw perfformiwr mawr*
y deg perfformiwr rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am perfformiwr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.