colyn

(hwn) enw gwrywaidd (colynnau)
yn Saesneg yw:

sting

,

pivot

,

awn

,

bristle

Treigladau

Meddal:golyn
Trwynol:ngholyn
Llaes:cholyn

Defnydd

y colyn hwn
fy ngholyn i
dy golyn di
ei golyn ef/o
ei cholyn hi
ein colyn ni
eich colyn chi
eu colyn nhw/hwy
yr un colyn
y ddau golyn cyflym*
y tri cholyn pell*
y pedwar colyn tawel*
y pum colyn bach*
y chwe cholyn da*
y saith colyn glân*
yr wyth colyn llawn*
y naw colyn mawr*
y deg colyn rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am colyn*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.