Gweiadur

Geiriadur Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg ar-lein yn cynnwys diffiniadau ac ynganiadau yn rhan o gasgliad o adnoddau aml-gyfrwng ar gyfer defnyddwyr y Gymraeg o bob oedran a gallu.

...y lle ar y we i wybod am y Gymraeg...”

Fersiwn

beta am ddim!

Cofrestrwch

yma

Y Thesawrws

Mae'n dangos y berthynas rhwng cannoedd o filoedd o eiriau Cymraeg a Saesneg, naill ai wedi eu rhestru yn ôl yr wyddor neu yn nhermau tebygrwydd eu hystyron.

  • 800,000 o gyfystyron a geiriau cysylltiedig
  • thesawrws Cymraeg-Cymraeg, Cymraeg-Saesneg a Saesneg-Cymraeg
  • rhestr yn ôl yr wyddor o gyfystyron yn null thesawrws traddodiadol
  • cwmwl dewisol o gyfystyron wedi'u dangos yn ôl tebygrwydd eu hystyron
  • y gallu i newid yn hawdd o iaith i iaith er mwyn canfod mwy o eiriau cysylltiedig

Teipiwch air yn y blwch ar y chwith i ddechrau defnyddio'r Thesawrws!

D. Geraint Lewis
Nudd Lewis