Gweiadur

Geiriadur Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg ar-lein yn cynnwys diffiniadau ac ynganiadau yn rhan o gasgliad o adnoddau aml-gyfrwng ar gyfer defnyddwyr y Gymraeg o bob oedran a gallu.

...y lle ar y we i wybod am y Gymraeg...”

Fersiwn

beta am ddim!

Cofrestrwch

yma

Y Berfiadur

Mae'r Berfiadur yn rhedeg rhestr gynhwysfawr o dros bedair mil o ferfau Cymraeg. Mae'n dosbarthu berfau Cymraeg i ddeunaw o deuluoedd ac yn delio ag affeithiadau, dyblu 'n' ac 'r' a nifer o hynodion eraill gan gynnwys eithiadau unigryw i ferfau penodol.

  • 4,300 o ferfau wedi'u rhedeg
  • patrymau'r berfau afreolaidd mynd, dod, cael a gwneud
  • ffurfiau afreolaidd bod a berfau cyfansawdd bod
  • ffurfiau cryno wedi'u restru ar gyfer pob amser lle mae ffurfiau cryno iddynt
  • ffurfiau cwmpasog ar gyfer pob amser
  • rhediadau ffurfiol ac anffurfiol
  • cyfieithiadau Saesneg

Teipiwch ferfenw yn y blwch ar y chwith i ddechrau defnyddio'r Berfiadur!

D. Geraint Lewis
Nudd Lewis