y2:yr:’r

definite article
in English is:

the

,

per

,

of the

,

’s

Phrases (13)
curiad y galon2
dod i ben y dalar2
gwallt y forwyn2
hyd y llawr:hyd lawr2
mochyn y coed2
(moch coed)
y Ddraig Goch2
y Deheubarth2
y Deyrnas Unedig2
y Gair2
y Goruchaf Lys2
y Proffwydi2
religion
y seithfed nef2
y tu ôl i (rywun neu rywbeth):y tu ôl i mi (i ti, iddo ef, a.y.b.):tu ôl i (rywun neu rywbeth):tu ôl i mi (i ti, iddo ef, a.y.b.)2
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for y*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.