tad

(hwn) noun masculine (tadau)
in English is:

father

,

Father

Mutations

Soft:dad
Nasal:nhad
Aspirate:thad

Use

y tad hwn
fy nhad i
dy dad di
ei dad ef/o
ei thad hi
ein tad ni
eich tad chi
eu tad nhw/hwy
yr un tad
y ddau dad cyflym*
y tri thad pell*
y pedwar tad tawel*
y pum tad bach*
y chwe thad da*
y saith tad glân*
yr wyth tad llawn*
y naw tad mawr*
y deg tad rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (7)
A gasglodd y tad trwy gybydd-dra, Mab afradus a'i gwastraffa
ar ochr y tad
bendith y nefoedd:bendith y tad
o du tad (rhywun):o du fy (dy, ei, a.y.b.) nhad
tad bedydd
tad yng nghyfraith
y plentyn i'r dyn sy'n dad
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for tad*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.