silfa

(hon) noun feminine (silfeydd)
in English is:

spawning ground

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y silfa hon
fy silfa i
dy silfa di
ei silfa ef/o
ei silfa hi
ein silfa ni
eich silfa chi
eu silfa nhw/hwy
yr un silfa
y ddwy silfa gyflym* (cyflym)
y tair silfa bell* (pell)
y pedair silfa dawel* (tawel)
y pum silfa fach* (bach)
y chwe silfa dda* (da)
y saith silfa lân* (glân)
yr wyth silfa lawn* (llawn)
y naw silfa fawr* (mawr)
y deg silfa ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for silfa*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.