in English is:

to leave

,

to leave (behind)

,

to entrust

,

to allow

,

to let

,

to quit

,

to bequeath

Mutations

Soft:adael
Nasal:ngadael
Aspirate:(no mutation)
Phrases (12)
da gadael pob da fel y mae
gadael (rhywbeth) ar ôl
gadael (rywun neu rywbeth) allan:fy (dy, ei, a.y.b.) ngadael allan
to leave out,

to omit

gadael cartref
gadael dros gof
gadael iddo:gadael iddo fod:gadael iddi:gadael iddi fod
gadael llonydd i (rywun neu rywbeth)
gadael y nyth:mynd dros y nyth
gadael yn angof
Gwell cadw dy geg ar gau a gadael i bobl feddwl dy fod yn dwp na'i agor a gwaredu unrhyw amheuaeth
paid â gadael i'r haul fachlud ar dy gynddaredd
paid â gadael i'th dafod dorri dy wddf
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for gadael*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.