in English is:

to sing

,

to ring

,

to play

,

to wheeze

in English is:

poem

,

(the) singing

,

poetry

Mutations

Soft:ganu
Nasal:nghanu
Aspirate:chanu

Use

y canu hwn
fy nghanu i
dy ganu di
ei ganu ef/o
ei chanu hi
ein canu ni
eich canu chi
eu canu nhw/hwy
Phrases (30)
byd gwyn fydd byd a gano
cân di bennill fwyn i’th nain, fe gân dy nain i tithau
cân pob ceiliog ar ei domen ei hun
canu ar ei fwyd ei hun
canu cloch
canu clod

to praise

canu cnul

to toll

canu corn
canu crwth i fyddar
canu crwth

to purr

canu cywydd y gwcw
canu grwndi

to purr

canu gwerin
canu gyda’r tannau
canu llofft stabl
canu rhydd
canu’n iach
canu’r felan
music
codi canu
codwr canu
cythraul y canu:cythraul canu
dan ganu
dos i ganu:cer i ganu
Mae alaw pan ddistawo yn mynnu canu'n y co'
mae hi wedi canu ar (rywun):mae hi wedi canu arnaf fi (arnat ti, arno ef, a.y.b.)
nid â nerth braich ac ysgwydd y mae canu crwth
nid yw aderyn yn canu er mwyn dweud dim, ond oherwydd fod ganddo gân
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for canu*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.