berf

(hon) noun feminine (berfau)
in English is:

verb

Mutations

Soft:ferf
Nasal:merf
Aspirate:(no mutation)

Use

y ferf hon
fy merf i
dy ferf di
ei ferf ef/o
ei berf hi
ein berf ni
eich berf chi
eu berf nhw/hwy
yr un ferf
y ddwy ferf gyflym* (cyflym)
y tair berf bell* (pell)
y pedair berf dawel* (tawel)
y pum berf fach* (bach)
y chwe berf dda* (da)
y saith berf lân* (glân)
yr wyth berf lawn* (llawn)
y naw berf fawr* (mawr)
y deg berf ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (3)
berf anghyflawn
berf atblygol
berf gyflawn
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for berf*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.