in English is:

to recognize

,

to identify

,

to know

Phrases (17)
adnabod (rhywun) ym mhig y frân
Adnabod eraill yw doethineb, adnabod dy hunan yw amgyffred
adnabod llais
adwaenir dyn wrth ei gyfeillion
bydd rhywun sy'n ei adnabod ei hun a'i wrthwynebydd yn anorchfygol
cerdyn adnabod
colli adnabod
ddim yn ei adnabod o’r nawfed ach
gorau adnabod, adnabod dy hun
Gwae inni wybod y geiriau heb adnabod y Gair
gwers cyntaf doethineb: adnabod dy hunan
Lle bûm yn gware gynt, mae dynion na'm hadwaenynt
mewn tymestl mae adnabod llongwr da.
Nid hawdd adnabod dyn na'i alw'n ffrind neu elyn
nid wrth ei glawr y mae adnabod llyfr
wrth ei ffrwythau mae adnabod dyn
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for adnabod*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.