rhywogaeth

(hon) enw benywaidd (rhywogaethau)
yn Saesneg yw:

species

Treigladau

Meddal:rywogaeth
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y rhywogaeth hon
fy rhywogaeth i
dy rywogaeth di
ei rywogaeth ef/o
ei rhywogaeth hi
ein rhywogaeth ni
eich rhywogaeth chi
eu rhywogaeth nhw/hwy
yr un rhywogaeth
y ddwy rywogaeth gyflym* (cyflym)
y tair rhywogaeth bell* (pell)
y pedair rhywogaeth dawel* (tawel)
y pum rhywogaeth fach* (bach)
y chwe rhywogaeth dda* (da)
y saith rhywogaeth lân* (glân)
yr wyth rhywogaeth lawn* (llawn)
y naw rhywogaeth fawr* (mawr)
y deg rhywogaeth ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (3)
o fewn y rhywogaeth
o ran rhywogaeth
yn ôl rhywogaeth
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am rhywogaeth*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.