gorfod1

(hwn) enw gwrywaidd (gorfodau)
yn Saesneg yw:

compulsion

,

constraint

Treigladau

Meddal:orfod
Trwynol:ngorfod
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y gorfod hwn
fy ngorfod i
dy orfod di
ei orfod ef/o
ei gorfod hi
ein gorfod ni
eich gorfod chi
eu gorfod nhw/hwy
yr un gorfod
y ddau orfod cyflym*
y tri gorfod pell*
y pedwar gorfod tawel*
y pum gorfod bach*
y chwe gorfod da*
y saith gorfod glân*
yr wyth gorfod llawn*
y naw gorfod mawr*
y deg gorfod rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am gorfod*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.