yn Saesneg yw:

enemies

Treigladau

Meddal:alon
Trwynol:ngalon
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y galon hyn
fy ngalon i
dy alon di
ei alon ef/o
ei galon hi
ein galon ni
eich galon chi
eu galon nhw/hwy

calon2

(hon) enw benywaidd (calonnau)
yn Saesneg yw:

heart

,

centre

,

core

,

spirit[1]

Treigladau

Meddal:galon
Trwynol:nghalon
Llaes:chalon

Defnydd

y galon hon
fy nghalon i
dy galon di
ei galon ef/o
ei chalon hi
ein calon ni
eich calon chi
eu calon nhw/hwy
yr un galon
y ddwy galon gyflym* (cyflym)
y tair calon bell* (pell)
y pedair calon dawel* (tawel)
y pum calon fach* (bach)
y chwe chalon dda* (da)
y saith calon lân* (glân)
yr wyth calon lawn* (llawn)
y naw calon fawr* (mawr)
y deg calon ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

a oeddech chi'n chwilio am cyflymedd y galon?
Ymadroddion (45)
â’m (â’th, â’i, a.y.b.) calon yn fy (dy, ei, a.y.b.) esgidiau
â’m (â’th, â’i, a.y.b.) calon yn fy (dy, ei, a.y.b.) ngwddf
afreoleidd-dra’r galon
meddygaeth
agos at galon (rhywun):agos at fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
ataliad y galon
meddygaeth
beirdd byd barnant wŷr o galon
cadw frigyn ir yn dy galon a daw’r adar i ganu eto
calon agored
calon feddal
calon gynnes
calon-galed
cenedl heb iaith, cenedl heb galon
clefyd y galon
meddygaeth
clywed ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
codi calon
cur y galon
curiad y galon1
curiad y galon2
cyfaill calon
cyfangiad y galon
cyflymedd y galon
meddygaeth
cyntedd y galon
eli’r galon
gofid calon
gwayw’r galon
Hawdd gan y galon faddau, y co' o hyd sy'n nacáu
llid falfiau’r galon
Ni wnaed cerdd ond er melyster i'r glust, ac o'r glust i'r galon
o ddifrif calon
o eigion calon:o ddyfnder calon
o waelod calon
o’r galon
teimlo ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
tor calon:torcalondid
torri calon (rhywun):torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon3
torri calon:torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon1

to sob

torri calon:torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon2
trawiad ar y galon
meddygaeth
wrth fodd calon:wrth fodd calon (rhywun):wrth fodd fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
y gwan o galon sy'n ei cholli
y tu mewn i’r galon
yn y galon
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am galon*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.