galluogwr

(hwn) enw gwrywaidd (galluogwyr)
yn Saesneg yw:

enabler

Treigladau

Meddal:alluogwr
Trwynol:ngalluogwr
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y galluogwr hwn
fy ngalluogwr i
dy alluogwr di
ei alluogwr ef/o
ei galluogwr hi
ein galluogwr ni
eich galluogwr chi
eu galluogwr nhw/hwy
yr un galluogwr
y ddau alluogwr cyflym*
y tri galluogwr pell*
y pedwar galluogwr tawel*
y pum galluogwr bach*
y chwe galluogwr da*
y saith galluogwr glân*
yr wyth galluogwr llawn*
y naw galluogwr mawr*
y deg galluogwr rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am galluogwr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.