Ymadroddion (54)
ateb dros (rywun):ateb drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)
benthyg dros amser byr yw popeth a geir yn y byd hwn
bwrw cipolwg dros (rywbeth)
bwrw llygad dros (rywbeth)

to check

,

to examine

, to take a look
cam dros y trothwy, hanner y daith
cario dŵr dros afon:cyrchu dŵr dros afon
chwerthin dros bob man
cicio dros y tresi
codi ar fy (dy, ei, a.y.b.) nhraed ôl dros (rywbeth)
cynnig dros ysgwydd
cyrchu dŵr dros afon
dod dros (rhywbeth)2
dod dros (rhywun neu rywbeth):dod drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)1
dros amser
dros arall
dros ben (rhywun):dros fy (dy, ei, a.y.b.) mhen3
dros ben llestri
dros ben1
dros bob man
dros dalaith gyfan
dros eraill
dros fy (dy, ei, a.y.b.) mhen a’m (a’th, a’i, a.y.b.) clustiau
dros fy (dy, ei, a.y.b.) nghrogi
dros nos
dros y môr
dros y Sul
dros y tir
drosodd a thro
edrych dros (rywbeth)1
edrych dros (rywbeth)2
Fesul tŷ nid fesul ton, y daw’r môr dros dir Meirion
gadael dros gof
gadael y nyth:mynd dros y nyth
gair dros ysgwydd
gollwng dros gof

to forget

gwahardd dros dro

to suspend

heb do dros fy (dy, ei, a.y.b.) mhen:heb do uwch fy (dy, ei, a.y.b.) mhen
mynd dros (rywbeth)1
to go over,

to review

,

to revise

mynd dros (rywun)2
mynd dros ben llestri
Ni cheir gweled mwy o'n hôl nag ôl neidr ar y ddôl neu ôl llong aeth dros y tonnau neu ôl saeth mewn awyr denau
os nad wyt ti'n sefyll dros rywbeth byddi di'n syrthio am rywbeth
sefyll dros (rywbeth)
sefyll i fyny am (rywun neu rywbeth):sefyll i fyny amdanaf fi (amdanat ti, amdano ef, a.y.b.):sefyll i fyny dros (rywun neu rywbeth):sefyll i fyny drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)

to defend

, to stand for
sefyll lan am (rywun neu rywbeth):sefyll lan amdanaf fi (amdanat ti, amdano ef, a.y.b.):sefyll lan dros (rywun neu rywbeth):sefyll lan drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)

to defend

, to stand for
siarad dros (rywun neu rywbeth):siarad drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)1
siarad dros (rywun neu rywbeth):siarad drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)2
teimlo’n flin dros (rywun):teimlo’n flin drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)
tin dros ben
tros byth
yn dda dros ben
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am dros*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.