deildy

(hwn) enw gwrywaidd (deildai)
yn Saesneg yw:

arbour

,

bower

Treigladau

Meddal:ddeildy
Trwynol:neildy
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y deildy hwn
fy neildy i
dy ddeildy di
ei ddeildy ef/o
ei deildy hi
ein deildy ni
eich deildy chi
eu deildy nhw/hwy
yr un deildy
y ddau ddeildy cyflym*
y tri deildy pell*
y pedwar deildy tawel*
y pum deildy bach*
y chwe deildy da*
y saith deildy glân*
yr wyth deildy llawn*
y naw deildy mawr*
y deg deildy rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am deildy*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.