deietegydd

(hwn) enw gwrywaidd (dietegwyr)
yn Saesneg yw:

dietician

Treigladau

Meddal:ddeietegydd
Trwynol:neietegydd
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y deietegydd hwn
fy neietegydd i
dy ddeietegydd di
ei ddeietegydd ef/o
ei deietegydd hi
ein deietegydd ni
eich deietegydd chi
eu deietegydd nhw/hwy
yr un deietegydd
y ddau ddeietegydd cyflym*
y tri deietegydd pell*
y pedwar deietegydd tawel*
y pum deietegydd bach*
y chwe deietegydd da*
y saith deietegydd glân*
yr wyth deietegydd llawn*
y naw deietegydd mawr*
y deg deietegydd rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am deietegydd*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.