yn Saesneg yw:

to take

,

to have

,

to hold

,

to follow

Treigladau

Meddal:gymryd
Trwynol:nghymryd
Llaes:chymryd
Ymadroddion (28)
’rwy’n cymryd
cymryd (rhywun) mewn llaw:fy (dy, ei, a.y.b.) nghymryd mewn llaw
cymryd amser1
cymryd arnaf fi (arnat ti, arno ef, a.y.b.)

to pretend

cymryd at (rywbeth):cymryd ataf (atat, ato, a.y.b.)2
to take to
cymryd at (rywun neu rywbeth):cymryd ataf (atat, ato, a.y.b.)1
cymryd ataf (atat, ato, a.y.b.)3
cymryd drosodd:cymryd (rhywbeth) drosodd
cymryd ei chwrs:cymryd ei gwrs
cymryd enw (rhywun) yn ofer:cymryd fy (dy, ei, a.y.b.) enw yn ofer
cymryd fy (dy, ei, a.y.b.) amser:cymryd amser2
cymryd gofal
cymryd gwraig:cymryd (rhywun) yn wraig
cymryd lle (rhywun neu rywbeth):cymryd fy (dy, ei, a.y.b.) lle
Sylwch: defnyddiwch ‘digwydd’ am ‘[to] take place’.
cymryd llw
cymryd mantais:achub mantais
cymryd oddi wrth (rhywbeth)
cymryd pwyll
cymryd rhan
cymryd trafferth
cymryd y blaen
cymryd y goes
to leg it
cymryd yn erbyn (rhywun neu rywbeth):cymryd yn fy (dy, ei, a.y.b.) erbyn
cymryd yn fy (dy, ei, a.y.b.) mhen
cymryd yn ganiataol1
cymryd yn ysgafn
cymryd yr awenau
fy (dy, ei, a.y.b.) nghymryd yn ganiataol:cymryd (rhywun neu rywbeth) yn ganiataol2
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cymryd*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.