cyfosodiad

(hwn) enw gwrywaidd (cyfosodiadau)

Treigladau

Meddal:gyfosodiad
Trwynol:nghyfosodiad
Llaes:chyfosodiad

Defnydd

y cyfosodiad hwn
fy nghyfosodiad i
dy gyfosodiad di
ei gyfosodiad ef/o
ei chyfosodiad hi
ein cyfosodiad ni
eich cyfosodiad chi
eu cyfosodiad nhw/hwy
yr un cyfosodiad
y ddau gyfosodiad cyflym*
y tri chyfosodiad pell*
y pedwar cyfosodiad tawel*
y pum cyfosodiad bach*
y chwe chyfosodiad da*
y saith cyfosodiad glân*
yr wyth cyfosodiad llawn*
y naw cyfosodiad mawr*
y deg cyfosodiad rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cyfosodiad*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.