colledwr

(hwn) enw gwrywaidd (colledwyr)
yn Saesneg yw:

loser

Treigladau

Meddal:golledwr
Trwynol:ngholledwr
Llaes:cholledwr

Defnydd

y colledwr hwn
fy ngholledwr i
dy golledwr di
ei golledwr ef/o
ei cholledwr hi
ein colledwr ni
eich colledwr chi
eu colledwr nhw/hwy
yr un colledwr
y ddau golledwr cyflym*
y tri cholledwr pell*
y pedwar colledwr tawel*
y pum colledwr bach*
y chwe cholledwr da*
y saith colledwr glân*
yr wyth colledwr llawn*
y naw colledwr mawr*
y deg colledwr rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am colledwr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.