berfenw

(hwn) enw gwrywaidd (berfenwau)

Treigladau

Meddal:ferfenw
Trwynol:merfenw
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y berfenw hwn
fy merfenw i
dy ferfenw di
ei ferfenw ef/o
ei berfenw hi
ein berfenw ni
eich berfenw chi
eu berfenw nhw/hwy
yr un berfenw
y ddau ferfenw cyflym*
y tri berfenw pell*
y pedwar berfenw tawel*
y pum berfenw bach*
y chwe berfenw da*
y saith berfenw glân*
yr wyth berfenw llawn*
y naw berfenw mawr*
y deg berfenw rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am berfenw*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.