berdysen1

(hon) enw benywaidd (berdys)
yn Saesneg yw:

shrimp

Treigladau

Meddal:ferdysen
Trwynol:merdysen
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y ferdysen hon
fy merdysen i
dy ferdysen di
ei ferdysen ef/o
ei berdysen hi
ein berdysen ni
eich berdysen chi
eu berdysen nhw/hwy
yr un ferdysen
y ddwy ferdysen gyflym* (cyflym)
y tair berdysen bell* (pell)
y pedair berdysen dawel* (tawel)
y pum berdysen fach* (bach)
y chwe berdysen dda* (da)
y saith berdysen lân* (glân)
yr wyth berdysen lawn* (llawn)
y naw berdysen fawr* (mawr)
y deg berdysen ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am berdysen*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.