adeg

(hon) enw benywaidd (adegau)
yn Saesneg yw:

time

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr adeg hon
fy adeg i
dy adeg di
ei adeg ef/o
ei hadeg hi
ein hadeg ni
eich adeg chi
eu hadeg nhw/hwy
yr un adeg
y ddwy adeg gyflym* (cyflym)
y tair adeg bell* (pell)
y pedair adeg dawel* (tawel)
y pum adeg fach* (bach)
y chwe adeg dda* (da)
y saith adeg lân* (glân)
yr wyth adeg lawn* (llawn)
y naw adeg fawr* (mawr)
y deg adeg ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (8)
bob adeg
cyn ei adeg
cyn yr adeg honno
drwy’r adeg
hyd at yr adeg honno
o’r adeg honno
ryw adeg
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am adeg*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.