Gweiadur

Geiriadur Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg ar-lein yn cynnwys diffiniadau ac ynganiadau yn rhan o gasgliad o adnoddau aml-gyfrwng ar gyfer defnyddwyr y Gymraeg o bob oedran a gallu.

...y lle ar y we i wybod am y Gymraeg...”

Fersiwn

beta am ddim!

Cofrestrwch

yma

Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Rhestr chwiliadwy o enwau lleoedd safonol Cymru wedi eu cymryd o restr ffurfiau safonol Comisiynydd y Gymraeg. Mae'r rhestr Gymraeg yn nhrefn yr wyddor Gymraeg.

  • 3,475 o enwau lleoedd Cymru
  • chwilio Cymraeg-Saesneg a Saesneg-Cymraeg
  • chwilio am enwau rhannol
  • chwilio am ffurfiau treigledig

Mae modd gweld y rhestr ar wefan y Comisiynydd hefyd lle gallwch chi lwytho copi i lawr o dan drwydded agored: Enwau Lleoedd (comisiynyddygymraeg.cymru). Mae hefyd modd darllen Canllawiau Safoni Cenedlaethol Cymru ar y dudalen hon sy’n egluro’r egwyddorion y mae Panel Safoni Enwau Lleoedd y Comisiynydd wedi’u dilyn wrth lunio’r rhestr.

© Comisiynydd y Gymraeg (2018)
Mae'r rhestr hon wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored v3.0 ac eithrio pan nodir yn wahanol. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2018.